VOJNA PISATELJEV

V pisateljskem sodelovanju je bilo pogosto zastavljeno vprašanje, kako mlade navdušiti za branje?
Prav zaradi zavedanja o pomanjkanju želje mladih za branje, se je porodila ideja za poučno, hudomušno in zanimivo igro “Vojna pisateljev”.

Igra je sestavljena iz treh delov:

– V 1. delu poteka pogovor med pisateljema, ki zagovarjata vsak svoj žanr, eden realistično, drugi pa fantazijsko zgodbo. Poudarek je na razlagi žanrov in strokovnih izrazov leposlovja. Prvo dejanje je predvsem namenjeno osnovnošolski in srednješolski publiki, kjer se ob nenehnem komuniciranju z njo razreši pomen tega ali drugega izraza.
– V2. delu poteka primerjava likov iz realistične in fantazijske zgodbe obeh avtorjev. Pisatelja se vse do zaključka 2. dejanja ob vseh mogočih dokazilih prepirata o njihovih sposobnostih, namenu, izobraženosti …
– V 3. delu pisatelja spoznata, da se žanri med seboj krepko povezujejo in podpirajo ter da ju pri ustvarjanju vodi podoben interes.
Igra je namenjena kot spodbuda mladim k branju, njihovemu ustvarjanju, ter ozaveščanju, da so knjige bistvenega pomena za splošno informiranost in izobrazbo. Ob bogati sceni, tako iz taborniškega kot iz fantazijskega življenja, se igra razživi. Namen igre je predvsem predstavitev tudi drugih svetovnih mladinskih uspešnic in spodbuda k izposoji knjig in branju.
Igra ob nenehnem sodelovanju igralcev s publiko lahko traja od 60 do 70 min.

FILM-1
FILM-2
FILM-3
FILM-4
FILM-5