KAKO NASTANE KNJIGA ali POTOVANJE SKOZI SANJE

V projektu »Kako nastane knjiga?« se poslušateljem poskuša približati pot ter način kako dejansko knjiga nastane. Predavanja po korakih predstavijo vse faze od oblikovanje ideje, pa do tistega ključnega trenutka, ko se ponudba pošlje izbranim založniškim hišam. Glavni namen predavanja pa je spodbuditi mlade k branju, kjer se lahko prepustijo sanjam, ujetim v literarnih delih. Delavnice so namenjene prebujanju zavesti, da so knjige ključne pri pridobivanju znanja in predvsem, da bi pri mladih vzbudili interes za ustvarjanje lastnih del.

Predavanja so tematsko razdeljena na tri dele in po dogovoru lahko trajajo od ene ure pa do več šolskih ur. Pri izvedbi je priporočljiva uporaba video projektorja zaradi obogatitve vizualnih prestav.

Predavatelja nazorno predstavita:

– v prvem delu, kako poiskati idejo, jo voditi in organizirati, predvsem pa, kako začeti s pisanjem.

– v drugem delu posamezna orodja, s katerimi lahko ustvarimo želen izdelek in pogoji, na katere moramo biti še posebej pozorni.

– v tretjem delu pa najkrajšo pot od iskanja založnika pa do morebitnega uspeha. Predstavi se pot, ki z vztrajnostjo morda obrodi uspeh.

Predavanja so oblikovana tako, da predavatelja ob sodelovanju poslušalcev menjaje podajata svoja mnenja, izkušnje in dejstva, ki spremljajo ustvarjalca od začetka pa vse do končnega uspeha. Predvsem pa poučita mlade, kako povezati v medsebojnem sodelovanju klasično izdelavo literarnih del in moderno tehnologijo, brez katere si skoraj ni možno več zamisliti življenja.

Prvo sodelovanje društva Lepe besede v mednarodnem projektu Erazmus+ je potekalo 4. 2. 2020 v prostorih Osnovne šole Fram.

Predavanja o nastanku knjige, ki so potekala v angleškem jeziku, so med mnogimi drugimi aktivnostmi omogočila medsebojno izmenjavo izkušenj, želj in idej mladih iz Evrope. Z njihovim sodelovanjem so nastale ideje glavnih likov in oblikovanja knjige. Te ideje smo realizirali od zamisli pa do končne vizualizacije knjige.

 

FILM-1
FILM-2
FILM-3
FILM-4
FILM-5