VAGABUNDI 6, Cona somraka

Knjigi sta v fazi pisanja … Predvidena izdaja ob koncu leta 2022.