Knjiga je v fazi pisanja … Predvidena izdaja ob začetku leta 2023.