Knjiga še ni v fazi pisanja … Predvidena izdaja v poznem poletju  ali  v zgodnjem jesenskem času leta 2023.